Skip to content

Strategisch energiebeheer

Strategisch energiebeheer

Wij verzorgen voor U de juiste toepassing zodat u niet alleen voldoet aan de opgelegde normen maar U tevens ook kan genieten van esthetiek, dagelijks verblijf-gebruikscomfort en waardecreatie voor uw gebouw door gebruik van hernieuwbare energie en verlaging van kosten. Op deze manier dragen wij samen met u bij aan een duurzame wereld. Wij zijn er voor u, van het verlenen van advies en plaatsen van een installatie tot en met de nazorg in geval van vragen of onderhoud en dit 24/7.

Wij zorgen voor uw omgeving

Maak een afspraak voor hulp bij strategisch energiebeheer.

+32(0)3 298 01 01

Wat houdt strategisch energiebeheer precies in?

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn met de huidige klimaatproblematiek hot topics geworden waar we niet meer omheen kunnen. Overheden leggen steeds meer verplichtingen en beperkingen op waardoor bedrijven naar alternatieven moeten gaan zoeken op vlak van hun energiebeleid. Door energiebesparende maatregelen toe te passen zal u niet alleen voldoen aan de opgelegde normen, maar ook de ecologische voetafdruk van uw installaties en van uw onderneming verkleinen.
We helpen u met het nodige advies, projectondersteuning en -optimalisatie alsook uitvoering aan te bieden. We kunnen u helpen om tot de nodige optimalisatie en energiebeheer te leiden.

Waarom kiezen voor strategisch energiebeheer?

De installatie van doeltreffende energiebeheersystemen vormt een cruciale factor tot een efficiënt verbruik en comfort. Vanuit een ruime ervaring en waar nodig aangevuld door innovatieve studies in samenwerking met R&D partners, bieden we u de nodige ondersteuning en oplossingen om een strategisch energiebeheer te bekomen. Onze experts helpen u graag bij de keuze van de meest aangewezen technieken.
Het proces dat hierboven omschreven is, gaat over de totaaloptimalisatie waarbij de verschillende werkvlakken zijn uitgelegd.
Die werkvlakken zijn ook op te splitsen waarbij wij zowel als adviserende en/of uitvoerende partner kunnen optreden. 

Hoe ziet ons plan van aanpak eruit?

Om bewust met uw energiebeheer om te kunnen gaan, bieden wij u advies en projectondersteuning en mogelijke uitvoering van het project aan. Dat zijn tevens de drie vlakken waar wij mee werken om tot een strategisch plan en beheer te komen. Daarbij maken wij gebruik van de DMAIC-methode.

Hoe ziet ons plan van aanpak eruit?

Wat zijn onze doelstellingen hierbij?

Hoe geven we u het juiste advies

Bepalen van het probleem

De eerste stap naar strategisch energiebeheer is bewustwording van het probleem en het opsommen van de verschillende mogelijkheden. Daarbij vindt er een eerste bezoek aan uw onderneming plaats waarna er een besparingsvoorstel volgt. Is er na dit bezoek nog onvoldoende inzicht in uw onderneming? Dan wordt er geopteerd voor het uitvoeren van een energieaudit.

Meten en analyseren van het probleem

Energieaudits geven een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw onderneming en de kost die ermee gepaard gaat. De bestaande situatie wordt samen met haar pijnpunten in kaart gebracht, waarna er op zoek gegaan wordt naar mogelijke energiebesparende maatregelen en welke investeringen die met zich mee brengen.

Deze audit hoeft zeker geen totaaloptimalisatie met zich mee te brengen. Reeds met een aantal doelgerichte aanpassingen behaalt u resultaten die zeker de investering het overwegen waard zijn. Voorbeelden daarvan zijn: relighting en de optimalisatie van de HVAC-installaties.

Ondersteunen en uitvoeren van het project

Controle:
Als laatste stap in het proces worden alle gegevens gecontroleerd. Er wordt een rapport opgemaakt met inbegrip van een kosten-batenanalyse en een duidelijk overzicht van de resultaten.

Verbetering:
Vanaf dit segment begint de eigenlijke optimalisatie van de gebouwen en worden de gekozen energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Daarvoor wordt de DMAIC-methode gebruikt. Dat houdt in dat er steeds permanente monitoring met constante verbeteringen wordt gedaan. Daarbij vindt het echte werk plaats waarbij wij u helpen met het behouden én nog verbeteren van de resultaten waar mogelijk. Als er zich problemen voordoen, kunnen wij op die manier snel ingrijpen en ervoor zorgen dat uw investering rendeert.

Strategisch energiebeheer

De ideale oplossing voor het besparen van energie.

Strategisch energiebeheer bij particulieren of bedrijven

Allerlei oplossingen voor particulieren of bedrijven.

REKEN 24/7 OP ONS

Kernwaarden Group Limas

Customise

Elke omgeving is uniek en vraagt dus ook om specifieke facilitaire oplossingen. Onze experts analyseren en definiëren uw noden en wensen, en zetten die om in reële oplossingen.

24/7 support & desk

Onze medewerkers zijn in staat om binnen een korte tijdspanne het probleem te analyseren, aan te pakken én op te lossen. Ze staan 365 dagen en 24 uur per dag voor u klaar.

Supervise

Elke Facilityship wordt ondersteund door onze supportdesk. Onze dienstverlening gaat verder dan enkel de implementatie van onze oplossingen. We zorgen er ook voor dat die continu worden bewaakt.

Tijdkritisch

Naast reguliere, voert Group Limas ook opdrachten uit waarbij het tijdstip van aanvang, duurtijd en deadline van het project van cruciaal belang zijn. Onze vakmensen gebruiken steeds de meest duurzame en kwalitatieve oplossingen.

Anderen bekeken ook

Limas energetics_nieuw groen_grijs

STRATEGISCH ENERGIEBEHEER

Limas energetics_nieuw groen_grijs

SANITAIR & VERWARMING

Limas energetics_nieuw groen_grijs

KLIMAATBEHEERSING – HVAC / AIRCO